Drina-coop doo je distrubuter našeg vodećeg ino-partnera i proizvođača sistemskih rešenja za linijsku odvodnju – kompanije Gridiron SpA iz Italije.

  • parterno uređenje (staze, dvorišta, vrtovi)
  • parkinzi
  • ulazi ispred garaža
  • oko bazena
  • pristupne saobraćajnice
 Kanali za linijsku odvodnju atmosferskih voda
Kanali za linijsku odvodnju atmosferskih voda
Revizioni poklopci sa ispunom za najrazličitija područja primene u individualnoj i kolektivnoj stambenoj gradnji
Revizioni poklopci sa ispunom za najrazličitija područja primene u individualnoj i kolektivnoj stambenoj gradnji

Preduzeće „Drina-Coop“ d.o.o. osnovano je 1992. godine kao privatno preduzeće iz oblasti građevinarstva. Od samog početka preduzeće se razvijalo u oblastima trgovine, visokogradnje i proizvodnje. Visoka stručnost i predanost zaposlenih na čelu sa menadžmentom kompanije, omogućili su kvalitetno izvođenje radova u svim uslovima a prema standardima i zahtevima investitora. Bez obzira na sve probleme na koje je kompanija nailazila, poslujući u teškoj situaciji u zemlji i u okruženju, Drina Coop se prilagođavala promenama i sada zauzimamo mesto na tržištu koje nam i pripada. Danas je Drina-Coop prepoznatljiv brend, sa bogatom referenc listom izvedenih objekata.

Drina Coop d.o.o.

www.drinacoop.rs

Kontakt:
+381 21 510 600
drinacoop@open.telekom.rs