category banner

Linijska odvodnja

Sa većim stepenom urbanizacije naseljenih mesta, razvijanjem
industrijskih područja i ulaganjem u kapitalne projekte – pre svega
putnu infrastrukturu, uzimajući u obzir istovremeno i klimatske
promene koje se između ostalog ogledaju kroz sve učestalije i
obilnije atmosferske padavine, sve je veća potreba za kvalitetnim
sistemskim rešenjima u oblasti njihovog upravljanja i tretmana.
Ekskluzivni smo zastupnici jedne od vodećih svetskih kompanija u
oblasti proizvodnje prefabrikovanih elemenata za odvodnjavanje –
GRIDIRON SpA iz Italije.

GRIDIRON linijski kanali se upotrebljavaju za prikupljanje
atmosferskih voda sa ciljem brze evakuacije sa površina
najrazličitijih područja primene: urbanih gradskih sredina (pešačkih
zona, trgova, saobraćajnica, parkinga), objekata industrijskog tipa
(logističkih i distributivnih centara, proizvodnih pogona),
infrastrukturnih projekata (autoputeva, mostova, tunela,
aerodroma), objekata visokogradnje (poslovno-stambenih objekata,
pristupnih i internih saobracajnica, parkinga, garaža, ravnih
krovova, terasa) itd.