KOMPAQSLOT

Izdržljiv, lagan i jednostavan za ugradnju monolitni slot kanal

Kompanija ULMA je razvila novi model kanala monolitne konstruk cije sa slot prorezima – ulivima, za klasu opterećanja D 400 u skladu sa SRPS EN1433.
Proizvodi se u elementima dužine 1 m, kružnog poprečnog preseka prečnika 300mm, korisne hidrauličke površine 706,5 cm2.
Preuzimanje brošure

NAPRAVLJEN OD POLIMER BETONA:
LAGAN I IZDRŽLJIV

Među mnogobrojnim odličnim mehaničkim svojstvima, izdvaja se jačina polimer betona koja je 4 puta veća u poređenju sa tradicionalnim betonom.
Ovo omogućava značajno umanjenje težine i veličine prefabrikovanih elemenata, tako da mogu da se proizvode lakši delovi u manjim dimenzijama.

JEDNOSTAVNA BRZA
INSTALACIJA

Lakoća polimer betona u poređenju sa drugim materijalima i dužina KompakSlot®-a slot serije kanala od 1 m, čini instalaciju jednostavnijom i bržom.
Ova tehnička prednost smanjuje potrebu za korišćenjem specijalne oprema za transport materijala do gradilišta i njegovu manipulaciju te na taj način optimizuju efikasnost instalacije.

DUGOTRAJNOST
I IZDRŽLJIVOST

Zahvaljujući rešetki koja je integrisana u strukturu čineći je monolitnom, ove kompaktni kanali nude maksimalnu sigurnost i povećanu izdržljivost.
Nizak koeficijent upijanja vode polimer betona optimizuje trajnost proizvoda i njegovu otpornost na cikluse zamrzavanja-odmrzavanja.
Takođe je veoma otporan na širok spektar uticaja hemijskih proizvoda.

KompaqSlot® kanali se primarno koriste u sledećim područjima primene:

  • putevi, brze saobraćajnice
  • autoputevi, naplatne stanice
  • parkirališta
  • industrijski objekti
  • logistički centri
  • tuneli, aerodrome
  • pretovarni dokovi
  • luke, pristaništa
Kompaqslot
Kompaqslot