TRGOTEHNIKA DOO
Bul. Arsenija Čarnojevića 84/9
11070 Novi Beograd
PIB 109849412
MB 21253839

Adresa za prijem pošte:
Bul. Arsenija Čarnojevića 84/9
11070 Novi Beograd

Adresa za prijem e-pošte:
office@trgotehnika.com

Web stranice:
www.trgotehnika.com

Kancelarija:
Bul. Arsenija Čarnojevića 84/9
11070 Novi Beograd

Marija Gregory
+381 60 60 69 840
marija.gregory@trgotehnika.com

Srđan Radojčić
+381 60 60 69 810
srdjan.radojcic@trgotehnika.com

Aleksandar Vučković, menadžer prodaje
+381 60 60 69 820
aleksandar.vuckovic@trgotehnika.com