Linijska odvodnja sa ULMA monolitnim kanalima

Autoput E75 – pojačano održavanje deonice Ražanj-Paraćin

Za potrebe pojačanog održavanja autoputa E75 na deonici Ražanj-Paraćin, isporučeno je 280 m linijskih kanala iz KOMPAQDRAIN® CIVIL serije, namenjenih za odvodnju atmosferskih voda na najzahtevnijim deonicama, proizvođača ULMA iz Španije.

Investitor: JP Putevi Srbije
Generalni izvođač: Srbijaautoput doo
Proizvod: ULMA KOMPAQDRAIN® CIVIL KVF200.50R kanal
Količina: 280 m
Period: maj, jun 2022.

GLAVNE PREDNOSTI:

– kanal i rešetka u istom telu;
– polimer beton – visokootporan materijal na hemijske uticaje, so i mraz;
– velika otpornost na dinamičke uticaje i visoku frekvenciju saobraćaja;
– inovativni Max Flow sistem, koji povećava upojnu moć rešetke i brzinu oticaja vode;
– različite širine kanala: 100-150-200 mm;
– efekat samočišćenja pri malim proticajima;
– otpornost na krađu – antivandal (rešetke se ne mogu ukloniti);
– klase opterećenja do F900;

Područja primene: autoputevi, brze saobraćajnice, logistički i distributivni centri, benzinske stanice, pretovarni dokovi, kontejnerski terminali, aerodromi, naplatne stanice, gradske saobraćajnice

Više o isporučenom sistemu…