C Serija

Armirano-betonski kanali velikih dimenzija sa zaštitnim rubom
od pocinkovanog čelika i integrisanog ruba

Inovativni armirano-betonski kanali sa zaštitnim rubom od pocinkovanog čelika predstavljaju novo rešenje za sva područja primene sa teškim saobraćajnim opterećenjima i izraženim dinamičkim uticajima. Zahvaljujući velikim dimenzijama i površini poprečnog preseka, pogodni su za odvodnjavanje velike količine vode dok ih velika mehanička otpornost čini otpornim na prelazak teških vozila.

Nude se u kombinaciji sa:

 1. rešetkama od toplo cinkovanih profila spojenih zakivanjem na visokim temperaturama
 2. rešetkama u punom profilu – limu debljine 3 mm od ojačanog pocinkovanog čelika u reljefnom dizajnu
 3. pokrivke od pune armirano-betonske ploče (dostupno na poseban zahtev)

 

Rešetke odnosno pokrivke mogu se mogu lako zaključati upotrebom vijaka od nerđajućeg čelika garantujući pritom maksimalnu bezbednost.

Klase opterećenja

D 400 - teško saobraćajno opterećenje
D 400
 • D 400 - teško saobraćajno opterećenje

Područja primene

C serija - Područja primene
 • veliki logistički centri
 • distributivni centri
 • manipulativne površine
 • deponije

5 nominalnih širina

 • C 500 - NW 360 (H=450 mm)
 • C 600 - NW 460 (H=470 mm)
 • C 700 - NW 560 (H=570 mm)
 • C 700 - NW 560 (H=570 mm)

NW - svetla širina kanala u mm
H - građevinska visina kanala

Tipovi rešetki

 • klasična pokrivna rešetka
 • rešetka u punom profilu
 • puna AB ploča
 • pocinkovani čelik
 • armirani beton
C serija - Tipovi rešetki