K Serija

Armirano-betonski kanali sa zaštitnim rubom od livenog gvožđa

Linijski kanali od armiranog betona poseduju efikasan patentirani sistem zaključavanja rešetki. Čvrsti i otporni liveno-gvozdeni zaštitni rubovi, umetnuti u betonske zidove i povezani sa armaturom kanala, povećavaju otpornost strukture i savršeno se uklapaju sa izgledom liveno-gvozdene rešetke.

Kanali su jednostavni i brzi za ugradnju: rešetke od livenog gvožđa se oslanjaju na odgovarajuće zaštitne rubove koji su usidreni u betonsku strukturu kanala i pričvršćene su vijcima od nerđajućeg čelika.

Sa ovim sistemom i uklonjivom pokrivnom rešetkom, inspekcija i održavanje se odvijaju brzo i lako. K serija kanala je dizajnirana za sve situacije koje zahtevaju veliku nosivost i otpornost na dinamička opterećenja pritom se uklapajući u rafinirana gradska okruženja.

Klase opterećenja

 • F 900 - izuzetno teško saobraćajno opterećenje
F 900 klasa opterećenja
F 900

Područja primene

 • aerodromi
 • veliki logistički centri
 • kontejnerski terminali
 • pretovarni dokovi
K serija - Područja primene

8 nominalnih širina

K serija - Nominalne širine
 • R 150 - NW 93 (H=160 mm)
 • R 210 - NW 153 (H=130, 212, 300 mm)
 • R 265 - NW 200 (H=272 mm)
 • R 315 - NW 250 (H=315 mm)
 • R 365 - NW 300 (H=385 mm)
 • R 495 - NW 400 (H=501, 701 mm)
 • R 595 - NW 500 (H=603, 703 mm)

* vrednosti iza oznake serije kanala označavaju proizvodnu širinu pokrivne rešetke u mm

NW - svetla širina kanala u mm
H - građevinska visina kanala

Tipovi rešetki

 • klasična pokrivna rešetka
 • liveno-gvožđe GJS 500-7
K serija - Tipovi rešetki
 • F900 rebrasta
  liveno-gvozdena
  prorezi 13mm