XL Serija

Armirano-betonski kanali velikih dimenzija sa integrisanim rubom

Kanali specijalno dizajnirani za odvodnju velikih površina kao što su aerodromi (poletno-sletne staze, staze za rulanje), veliki logistički centri, velika lučka pristaništa, brodogradilišta. XL serija kanala je proizvedena od betona izuzetno visokog kvaliteta i inertnih materijala, vibriranih u armaturni koš sa ciljem poboljšavanja fizičko-mehaničkih karakteristika betona za vreme faze sazrevanja (presudno za dobijanje betona sa visokom otpornošću na pritisak).

Unutrašnje ojačanje, debljina strukture – pojedinačni element dužine 5 m dostupan u 4 različite visine, kvalitet liveno-gvozdenih pokrivnih rešetki od nodularnog liva, i skrivenih metalnih ramova povezanih sa armaturnim ojačanjem, kvalifikuje proizvod kao “Tip I” u skladu sa EN1433-2008 – samonoseći konstruktivni element (kanal) koji ne zahteva obložni beton za ostvarivanje klase opterećenja F 900 za koju je deklarisan.

Klase opterećenja

F 900 klasa opterećenja
F 900
 • F 900 - izuzetno teško saobraćajno opterećenje

Područja primene

XL serija - Područja primene
 • aerodromi
 • veliki logistički centri
 • lučka pristaništa

1 nominalna širina, 4 visine

XL serija - Nominalne širine
 • H1 = 510 mm
 • H2 = 730 mm
 • H3 = 980 mm
 • H4 = 1280 mm

XL 410 - NW 335

Tipovi rešetki

 • klasična pokrivna rešetka
 • liveno-gvožđe GJS 500-7
 • armirani beton
 • elementi dužine L=5 m
XL serija - Tipovi rešetki