Base serija

Polimerbetonski kanali sa integrisanim rubom

Uz pomoć svojih inženjera i specijalista iz oblasti hemijske industrije GRIDORON je pokrenuo proizvodnju nove BASE serije polimerbetonskih kanala u nominalnim širinama 100, 150, 200 mm, sa pokrivnim rešetkama opremljenim patentiranim sistemom za zaključavanje.

Serija kanala manjih hidrauličkih kapaciteta pripada komercijalnom cenovnom rangu, zadovoljavajući pritom u svemu standarde proizvođača u pogledu sigurnosti i kvaliteta.

Klase opterećenja

 • A 15 - pešačke i biciklističke staze
 • B 125 - pešačke zone, privatni parkinzi
 • C 250 - saobraćajnice u zoni ivičnjaka
A15 - pešačke i biciklističke staze

A 15

B 125

C 250 - saobraćajnice u zoni ivičnjaka

C 250

Područja primene

 • pešačke zone, parkovi
 • stambeni objekti
 • niskofrekventne saobraćajnice
 • manji logistički centri
 • javne površine (trgovi)

3 nominalne širine

 • NW 100 (H=87, 60 mm)
 • NW 150 (H=150 mm)
 • NW 200 (H=200 mm)

NW - svetla širina kanala u mm
H - građevinska visina kanala

Tipovi rešetki

 • klasična pokrivna rešetka
 • šlic ulivni rub širine 15 mm
 • (visine uliva: 40, 60, 80, 100 i 120 mm)
 • pocinkovani čelik
 • nerđajući čelik
 • liveno-gvožđe GJS 500-7
Base serija - Tipovi rešetki
 • A15 rebrasta nerđajući čelik prorezi 8mm
 • A15 rebrasta pocinkovani čelik heelsafe prorezi 6mm
 • A15 rebrasta pocinkovani čelik prorezi 8mm
 • B125 mrežasta pocinkovani čelik okca 33x11mm
Base serija - Tipovi rešetki
 • B125 mrežasta pocinkovani čelik okca 33x33mm
 • B125 mrežasta pocinkovani čelik okca 55x11mm
 • B125 rebrasta liveno-gvozdena prorezi 15mm
 • C250 rebrasta liveno-gvozdena heelsafe prorezi 6mm
 • C250 rebrasta liveno - gvozdena prorezi 15mm

Slot (šlic) ulivni rub

asimetričan

 • visine uliva 40, 60, 80, 100, 120 mm
 • mogućnost prilagođavanja visine uliva potrebama projekta – izrade po meri
Slot (šlic) ulivni rub - Asimetričan

simetričan

 • visine uliva 40, 60, 80, 100, 120 mm
 • mogućnost prilagođavanja visine uliva potrebama projekta – izrade po meri
Slot (šlic) ulivni rub - Simetričan