Cast blocking serija

Polimerbetonski kanali sa zaštitnim rubom od livenog gvožđa

Kvalitet i inovacija se u najvećem stepenu odražavaju na proizvodnju polimerbetonskih kanala. CAST BLOCKING serija kanala predstavlja rešenje za svaku moguću situaciju. Poseduje zaštitni rub od livenog gvožđa i liveno-gvozdenu rešetku od nodularnog liva GJS500-7, koja je pričvršćena za rub preko patentiranog sistema za zaključavanje kojim se postiže najviša klasa opterećenja F 900, istovremeno garantujući bezbednost i stabilnost.

Klase opterećenja

F 900 klasa opterećenja
F 900
 • F 900 - izuzetno teško saobraćajno opterećenje

Područja primene

Cast blocking serija - Područja primene
 • aerodromi
 • veliki logistički centri
 • kontejnerski terminali
 • pretovarni dokovi

Tipovi rešetki

Cast blocking serija - Tipovi rešetki
 • klasična pokrivna rešetka
 • liveno-gvožđe GJS 500-7

5 nominalnih širina

 • CB 150 - NW 98 (H=193 mm)
 • CB 200 - NW 150 (H=268 mm)
 • CB 250 - NW 193 (H=303 mm)
 • CB 250 - NW 197 (H=133 mm)
 • CB 350 - NW 300 (H=363 mm)

NW - svetla širina kanala u mm
H - građevinska visina kanala