Poly fly serija

Polimerbetonski kanali sa zaštitnim rubom od pocinkovanog
i nerđajućeg čelika

Zahvaljujući svojoj posvećenosti i stalnim istraživanjima, GRIDIRON-ovi inženjeri u saradnji sa specijalistima iz oblasti hemijske industrije, proširili su postojeći program polimerbetonskih kanala novom Poly Fly serijom.

Kanali se proizvode od livenog polimerbetona, dobijenog iz mešavine inertnih kvarcnih materijala i polimernih smola sa dodatkom katalizatora. Njihova mehanička otpornost i čvrstoća na pritisak se kreću oko 1000 – 1200 kg/cm2, dok im je zatezna čvrstoća oko 200 – 250 kg/cm2. Laboratorijska testiranja se izvode u redovnim vremenskim intervalima kako bi potvrdila usaglašenost proizvoda sa važećim standardima.

PREDNOSTI I ODLIKE
Lagana konstrukcija: izrazito manja težina u poređenju sa betonom
Hrapavost: glatka i nepropusna površina omogućava protok vode sa manje trenja Ugradnja: olakšano rukovanje i ugradnja zahvaljujući laganoj konstrukciji
Geometrijska struktura: proizvod je lagan, glatke površine, preciznih dimenzija i predviđen za pero-žljeb konekciju

Trajnost: hemijski sastav ga čini nepropusnim na vodu i ostale tečnosti, uključujući i lake naftne derivate (benzin i mineralna ulja) Sertifikacija: u skladu sa standardom EN1433-2008

Klase opterećenja

A15 - pešačke i biciklističke staze

A 15

B 125

C 250 - saobraćajnice u zoni ivičnjaka

C 250

D 400 - teško saobraćajno opterećenje

D 400

 • A 15 - pešačke i biciklističke staze
 • B 125 - pešačke zone, privatni parkinzi
 • C 250 - saobraćajnice u zoni ivičnjaka
 • D 400 - teško saobraćajno opterećenje

Područja primene

Poly Fly serija - Područje primene
 • pešačke zone, parkovi
 • stambeni i poslovni objekti
 • saobraćajnice
 • logistički i distributivni centri
 • javne površine (trgovi, parkinzi)
 • proizvodni pogoni

5 nominalnih širina

Poly Fly serija - Nominalne širine
 • POF 100 - NW 100 (H=141, 101 mm)
 • POF 150 - NW 150 (H=193, 110 mm)
 • POF 200 - NW 200 (H=225, 110 mm)
 • POF 300 - NW 300 (H=345, 210, 160 mm)

NW - svetla širina kanala u mm
H - građevinska visina kanala

Tipovi rešetki

 • POF 300 - NW 300 (H=345, 210, 160 mm)
 • dizajnerske pokrivne rešetke
 • šlic ulivni rub širine 15 mm (visine uliva: 40, 60, 80, 100 i 120 mm)
 • pocinkovani čelik
 • nerđajući čelik
 • liveno-gvožđe GJS 500-7
Poly Fly serija - Tipovi rešetki
 • A15 rebrasta pocinkovani čelik prorezi 8mm
 • C250 mrežasta pocinkovani čelik okca 33x11mm
 • C250 mrežasta pocinkovani čelik okca 33x33mm
 • C250 mrežasta pocinkovani čelik okca 55x11mm
Poly Fly serija - Tipovi rešetki
 • D400 mrežasta pocinkovani čelik okca 25x25mm
 • D400 pun profil pocinkovani čelik
 • D400 rebrasta liveno-gvozdena heelsafe prorezi 6mm
 • D400 rebrasta liveno-gvozdena prorezi 15mm

* Poly Fly 100 serija se proizvodi i u varijanti sa integrisanim padom u samom kanalu od 0.5% (H1 = 141 mm - H20 = 241 mm)

Slot (šlic) ulivni rub

asimetričan

 • visine uliva 40, 60, 80, 100, 120 mm
 • mogućnost prilagođavanja visine uliva potrebama projekta – izrade po meri
Slot (šlic) ulivni rub - Asimetričan

simetričan

 • visine uliva 40, 60, 80, 100, 120 mm
 • mogućnost prilagođavanja visine uliva potrebama projekta – izrade po meri
Slot (šlic) ulivni rub - Simetričan