Vibro-base serija

Vibro-kompresovani betonski kanali
sa integrisanim rubom

Nova generacija vibro-kompresovanih kanala je rezultat pažljivog i preciznog dizajniranja. VIBRO-BASE serija uvodi inovacije i perfekciju u segment linijske odvodnje po smanjenim troškovima, uvodeći se na taj način u komercijalni cenovni rang.

Tehnologija proizvodnje vibro-kompresovani beton podrazumeva mešavinu sertifikovanih inertnih materijala dobijenih iz rečnog korita koja prolazi procese i metode vibracije i kompresije, koje VIBRO-BASE seriju kanala čine visokootpornim na: pritisak (>45N/mm²), cikluse smrzavanja i odmrzavanja, habanje izazvano klimatskim uticajima i mehaničke uticaje.

Liveno-gvozdene pokrivne rešetke od nodularnog liva GJS 500-7, postavljene direktno na integrisani rub kanala, pričvršćene su vijcima od nerđajućeg čelika kako bi ravnomerno izvršili distribuciju sila nastalih usled dinamičkih uticaja prilikom prelaska vozila, istovremeno garantujući stabilnost.

Proizvodni procesi, klasifikacije, procedure kontrole i ispitivanja su u potpunosti u skladu sa evropskim standardom EN1433-2008.

Klase opterećenja

A15 - pešačke i biciklističke staze

A 15

B 125 - pešačke zone, privatni parkinzi

B 125

C 250 - saobraćajnice u zoni ivičnjaka

C 250

 • A 15 - pešačke i biciklističke staze
 • B 125 - pešačke zone, privatni
  parkinzi
 • C 250 - saobraćajnice u zoni
  ivičnjaka

Područja primene

Područja primene
 • pešačke zone, parkovi
 • stambeni i poslovni objekti
 • niskofrekventne saobraćajnice
 • manji logisticki centri
 • javne površine (trgovi)

3 nominalne širine

Nominalne širine
 • NW 100
  (H=140, 165, 190 mm)
 • NW 150
  (H=200, 225, 250 mm)
 • NW 200
  (H=260, 285, 310 mm)

NW - svetla širina kanala u mm
H - građevinska visina kanala

Tipovi rešetki

 • klasična pokrivna rešetka
 • šlic ulivni rub širine 15 mm (visine
  uliva: 40, 60, 80, 100 i 120 mm)
 • pocinkovani čelik
 • nerđajuči čelik
 • liveno-gvožđe GJS 500-7
Vibro base serija - Tipovi rešetki
 • A15 mrežasta pocinkovani čelik okca 33x33mm
 • A15 mrežasta pocinkovani čelik okca 55x11mm
 • A15 rebrasta nerđajući čelik prorezi 8mm
 • A15 rebrasta pocinkovani čelik prorezi 8mm
Vibro base serija - Tipovi rešetki
 • B125 mrežasta pocinkovani čelik okca 33x11mm
 • B125 mrežasta pocinkovani čelik okca 33x33mm
 • B125 mrežasta pocinkovani čelik okca 55x11mm
 • B125 rebrasta pocinkovani čelik prorezi 8mm
 • C250 rebrasta liveno - gvozdena prorezi 15mm

Slot (šlic) ulivni rub

asimetričan

 • visine uliva 40, 60, 80, 100, 120 mm
 • mogućnost prilagođavanja visine uliva potrebama projekta – izrade po meri
Slot (šlic) ulivni rub - Asimetričan

simetričan

 • visine uliva 40, 60, 80, 100, 120 mm
 • mogućnost prilagođavanja visine uliva potrebama projekta – izrade po meri
Slot (šlic) ulivni rub - Simetričan