Koalescentni separator od polietilena

Izuzetno mala težina koja ugradnju čini brzom i jednostavnom

Separatori proizvedeni od polietilena su predviđeni za tretmane manjih do srednjih protoka – do 50 l/s kod punog tretmana odnosno do 150 l/s u varijanti sa bajpasom. Karakteriše ih izuzetno mala težina koja ugradnju čini brzom i jednostavnom. Dobijaju se roto-molding tehnologijom i/ili tehnologijom ubrizgavanja plastične mase u kalupe pod visokim pritiskom.

Pogodni su za ugradnju unutara objekata (u garažama), u pešačkim zonama, zelenim površinama i u saobraćajnicama sa manjim opterećenjem.

Koalescentni separatori od polietilena se proizvode u tri serije:

  • TechneauSphere
  • Ellipse
  • Aronde
TechneauSphere
Ellipse

KOALESCENTNI SEPARATORI BEZ TALOŽNIKA

Koalescentni separatori bez taložnika
Koalescentni separatori bez taložnika
Nominalni protok l/s
P mm
L mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
A mm
Težina kg
Korisna zapremina lit
ØD
Separator
YH2003E
3
1000
1000
1000
669
639
361
110
770
37
340
585
Koalescentni separatori bez taložnika
Koalescentni separatori bez taložnika
Nominalni protok l/s
P mm
L mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
Težina kg
Korisna zapremina
ØD
Separator
YH2010E
10
1500
1500
1700
1200
1150
550
160
88
1520
745
Koalescentni separatori bez taložnika
Koalescentni separatori bez taložnika
Referentni broj
Nominalni protok l/s
L mm
P mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
A mm
Zapremina separatora
Težina
EH2020D
20
2400
1624
1803
1160
1120
683
200
457
2900
229
Koalescentni separatori bez taložnika
Koalescentni separatori bez taložnika
Referentni broj AHFE
Nominalni protok l/s
L mm
P mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
Zapremina separatora
Težina
AHF130E
30
2292
1500
1730
1085
1065
665
200
3100
187
AHF150E
50
4300
1500
1730
1055
1035
695
300
5700
317

KOALESCENTNI SEPARATORI SA TALOŽNIKOM

Koalescentni separatori sa taložnikom
Koalescentni separatori sa taložnikom
Nominalni protok l/s
P mm
L mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
A mm
Težina kg
Korisna zapremina lit
ØD
Taložnik
Separator
YH0501E
1,5
1000
1000
1000
669
639
361
110
770
37
150
190
585
Koalescentni separatori sa taložnikom
Koalescentni separatori sa taložnikom
Nominalni protok l/s
P mm
L mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
Težina kg
Korisna zapremina lit
ØD
Taložnik
Separator
YH0503E
3
1200
1200
1230
840
800
430
110
40
300
359
585
YH0506E
6
1500
1500
1700
1200
1150
550
160
88
600
900
745
YH0508E
8
1500
1500
1700
1200
1150
550
160
88
800
720
745
YH0510E
10
1500
1500
1965
1450
1400
565
160
114
1000
940
745

KOALESCENTNI SEPARATORI SA DVOSTRUKIM TALOŽNIKOM – NS (nominalni protok u lit x 200)

Referentni broj YH15-YH16-YH17
Nominalni protok l/s
P mm
L mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
Težina kg
Korisna zapremina lit
ØD
Taložnik
Separator
YH1502E
2
1200
1200
1230
840
800
430
110
40
400
259
585
YH1703E
3
1500
1500
1700
1200
1150
550
110
86
1200
300
585
YH1604E
4
1500
1500
1700
1200
1150
550
110
86
1200
320
745
YH1506E
6
1500
1500
1965
1450
1400
565
160
114
1200
740
745
Koalescentni separatori sa dvostrukim taložnikom
Koalescentni separatori sa dvostrukim taložnikom
Referentni broj
Nominalni protok l/s
L mm
P mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
A mm
Korisna zapremina lit
Težina kg
Taložnik
Separator
EH0515D
15
2400
1624
1803
1160
1120
683
200
457
1500
1730
229
EH0520D
20
2400
1624
2175
1532
1492
683
200
457
2000
2060
257

KOALESCENTNI SEPARATORI SA DVOSTRUKIM TALOŽNIKOM – NS (nominalni protok u lit x 200)

Referentni broj EH15-EH16
Nominalni protok l/s
L mm
P mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
A mm
Korisna zapremina lit
Težina kg
Taložnik
Separator
EH1606D
6
2400
1624
1803
1180
1140
663
160
457
1520
1740
229
EH1508D
8
2400
1624
2175
1552
1512
663
160
457
1900
2190
258
Koalescentni separatori sa dvostrukim taložnikom
Koalescentni separatori sa dvostrukim taložnikom
Referentni broj ADHFE
Nominalni protok l/s
L mm
P mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
Korisna zapremina lit
Težina kg
Taložnik
Separator
ADHF125E
25
4292
1500
1730
1200
1150
580
200
2500
3700
312
ADHF130E
30
4300
1555
1730
1200
1150
580
200
3000
3200
317

KOALESCENTNI SEPARATORI SA DVOSTRUKIM TALOŽNIKOM – NS (nominalni protok u lit x 200)

Referentni broj AGDHFE
Nominalni protok l/s
L mm
P mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
Korisna zapremina lit
Težina kg
Taložnik
Separator
AGDHF150E
10
4292
1500
1730
1200
1150
580
160
5000
1200
296

KOALESCENTNI SEPARATORI SA TALOŽNIKOM I BAJPASOM 20% ÷ 80% – NS (nominalni protok x 5 = ukupan protok kroz uređaj)

Koalescentni separatori sa taložnikom i bajpasom
Koalescentni separatori sa taložnikom i bajpasom
Nominalni protok l/s
P mm
L mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
A mm
Težina kg
Korisna zapremina lit
ØD
Taložnik
Separator
YH1001E
1,5
1000
1000
1000
665
635
365
160
770
38
150
190
585
Koalescentni separatori sa taložnikom i bajpasom
Koalescentni separatori sa taložnikom i bajpasom
Nominalni protok l/s
P mm
L mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
A mm
Težina kg
Korisna zapremina lit
ØD
Taložnik
Separator
YH1003E
3
1200
1200
1230
880
840
390
200
54
300
359
585
YH1006E
6
1500
1500
1700
1330
1280
420
250
117
600
900
745
YH1008E
8
1500
1500
1700
1260
1210
490
315
117
800
720
745
YH1010E
10
1500
1500
1965
1500
1450
515
315
145
1000
940
745
Koalescentni separatori sa taložnikom i bajpasom
Koalescentni separatori sa taložnikom i bajpasom
Referentni broj EHID
Nominalni protok l/s
Ukupan protok l/s
L mm
P mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
A mm
Korisna zapremina lit
Težina kg
Taložnik
Separator
EH1015D
15
75
2400
1624
1803
1189
1139
664
315
457
1500
1680
241
EH1020D
20
100
2400
1624
2175
1513
1513
713
400
457
2000
2040
278
Koalescentni separatori sa taložnikom i bajpasom
Koalescentni separatori sa taložnikom i bajpasom
Referentni broj ADHFE
Nominalni protok l/s
Ukupan protok l/s
L mm
P mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn mm
Korisna zapremina lit
Težina kg
Taložnik
Separator
ADHLF125E
25
125
4300
1555
1730
1080
980
750
400
2500
2700
336
ADHLF130E
30
150
4960
1880
1730
1200
1150
580
400
3000
3200
356

KOALESCENTNI SEPARATORI SA TALOŽNIKOM I INTEGRISANOM PREPUMPNOM KOMOROM

Koalescentni separatori sa taložnikom i integrisanom prepumpnom komorom
Koalescentni separatori sa taložnikom i integrisanom prepumpnom komorom
Koalescentni separatori sa taložnikom i integrisanom prepumpnom komorom
Referentni broj EHR
Tip pumpe
Nominalni protok l/s
L mm
P mm
H mm
E mm
S mm
Fe mm
Dn1 inlet mm
Dn2 outlet mm
Korisna zapremina lit
Težina kg
Taložnik
Separator
Prepumpna komora
EHR0501D
WILO SBS 2 204
1,5
1876
778
994
575
740
254
110
63
150
190
90
68
EHR0503D
WILO SBS 2 204
3
1888
778
1424
1005
1170
254
110
63
300
350
90
85

Napomena: Uz separator se isporučuje odgovarajući "set" za prepumpavanje - ugradne pumpe