BINIS

Potpisan ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa kompanijom

Kompanije Trgotehnika doo i Binis doo su početkom ove godine potpisale ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji čime smo postali zastupnik jedne od vodećih regionalnih kompanija u segmentu proizvodnje gotovih betonskih elemenata: armirano-betonskih cevi i prefabrikovanih šahtova, betonskih rigola i kanalica, slivnika, gabiona, betonskih separatora, sistema za odbranu od poplava (tzv. New Jersey blokova).

Više o našem partneru...

BINIS” d.o.o.
je fabrika koja je osnovana 1990. godine,
sa sedištem u Banja Luci.

Danas se proizvodnja može podeliti u nekoliko segmenata:

  • proizvodnja, transport i ugradnja betona
  • proizvodnja vibropresovanih betonskih proizvoda
  • proizvodnja betonskih cevi i šahtova
  • proizvodnja svih vrsta kamenih frakcija
  • proizvodnja bezbednosnih barijera – New Jersey
Binis - proizvodnja, transport i ugradnja betona

Tehničko-tehnološka opremljenost, kompjuterizovana tehnologija proizvodnje, stručno osposobljeni kadrovi, dobro razvijen informacioni sistem i tržište, te razvijen sistem kontrole kvaliteta repromaterijala i finalnih proizvoda po JUS-u, DIN-u i EN standardima, garancija su kvaliteta proizvoda kompanije.

U firmu je uveden i usešno se implementira sistem kvaliteta ISO-9001 i sistem upravljanja zaštitom životne sredine ISO-14001.

Proizvodi kompanije ugrađeni su u veliki broj objekata na prostorima bivše Jugoslavije. Nagrade i priznanja osvojeni na brojnim sajmovima građevinarstva, potvrda su kvaliteta istih.

Binis betonske cevi

Cilj kompanije „BINIS“ je da ponudi kupcima samo ekskluzivne i kvalitetne proizvode. Visok standard kvaliteta je rezultat stalnog ulaganja u istraživanje tehnologije. Zato je “BINIS” danas postao renomiran i prepoznat partner i to upravo zahvaljujući kvalitetu, profesionalnosti i raznovrsnosti proizvodnog programa.

Binis - Proizvodnja betonskih cevi i šahtova