Autoput E75 – Ražanj-Paraćin

Autoput E75 – Ražanj-Paraćin

Monolitni kanali od polimer betona

U okviru pojačanog održavanja autoputa E75 na deonici Ražanj – Paraćin, na mestima predviđenim za devijaciju – preusmerenje toka saobraćaja, isporučeni su monolitni kanali od polimer betona našeg partnera proizvođača ULMA iz Španije. Najčešća područja primene: autoputevi, brze saobraćajnice, logistički i distributivni centri, benzinske stanice, pretovarni dokovi (intermodalni terminali), aerodrome.

KOMPAQDRAIN® serija je posebno dizajnirana za područja sa velikom gustinom saobraćaja i visokim intezitetom prelaska vozila – dakle izraženim dinamičkim uticajima na samo telo kanala i rešetku. Monolitni kanali pružaju veću sigurnost jer su rešetka i kanal homogene strukture – integrisani u jedno telo. Izrađen je od polimer betona – materijala sa najvećom otpornošću na veliki broj hemijskih uticaja. Ovaj novi kompaktni kanal je pogodan za klasu opterećenja F900, prema standardu SRPS EN 1433.

Investitor: Putevi Srbije AD
Generalni izvođač: Srbijaautoput doo Beograd
Godina: 2021.