Hala Rasina

Hala Rasina

Kanali za odvođenje atmosferskih voda sa internih saobraćajnica

Na objektu skladištenog tipa uz autoput E75 – kod petlje Mali Požarevac, ugrađeni su kanali iz monolitne serije KOMPAQDRAIN® koji vrše prihvat i odvođenje atmosferskih voda sa internih saobraćajnica, manipulativnih površina i na mestima kod pretovarnih dokova (utovarno/istovarnih rampi).

KOMPAQDRAIN® serija je posebno dizajnirana za područja sa velikom gustinom saobraćaja i visokim intezitetom prelaska vozila – dakle izraženim dinamičkim uticajima na samo telo kanala i rešetku. Monolitni kanali pružaju veću sigurnost jer su rešetka i kanal homogene strukture – integrisani u jedno telo. Izrađen je od polimer betona – materijala sa najvecom otpornošću na veliki broj hemijskih uticaja. Ovaj novi kompaktni kanal je pogodan za klasu opterećenja F900, prema standardu SRPS EN 1433.

Investitor: Rasina doo
Generalni izvođač: Millennium team doo Beograd
Godina: 2023.

Hala Rasina
Hala Rasina
Hala Rasina
Hala Rasina
Hala Rasina
Hala Rasina