Naplatna stanica Aleksinac

Naplatna stanica Aleksinac

Monolitni kanali od polimer betona

U okviru projekta rekonstrukcija i proširenja kapaciteta postojećih naplatnih stanica, za bočnu naplatnu stanicu na autoputu E75 kod isključenja za Aleksinac, isporučeni su monolitni kanali od polimer betona našeg partnera proizvođača ULMA iz Španije. Najčešća područja primene: autoputevi, brže saobraćajnice, logistički i distributivni centri, benzinske stanice, pretovarni dokovi (intermodalni terminali), aerodrome.

KOMPAQDRAIN® serija je posebno dizajnirana za područja sa velikom gustinom saobraćaja i visokim intezitetom prelaska vozila. Monolitni kanali pružaju veću sigurnost jer su rešetka i kanal homogene strukture – integrisani u jedno telo. Izrađen je od polimer betona – materijala sa najvećom otpornošću na veliki broj hemijskih uticaja. Ovaj novi kompaktni kanal je pogodan za klasu opterećenja F900, prema standardu SRPS EN 1433.

Investitor: Koridori Srbije
Generalni izvođač: Srbijaautoput doo Beograd
Godina: 2023.