Naplatna stanica Požarevac

Naplatna stanica Požarevac

Betonski separator lakih naftnih derivata
sa ugrađenim bajpasom i integrisanim taložnikom

U okviru projekta rekonstrukcija i proširenja kapaciteta postojećih naplatnih stanica, za bočnu naplatnu stanicu na autoputu E75 kod isključenja za Požarevac, isporučen je betonski separator lakih naftnih derivata (benzina, motornih ulja) sa ugrađenim bajpasom i integrisanim taložnikom našeg partnera proizvođača Ecol-Unicon iz Poljske.

U visokoefikasnim koalescentnim separatorima do odvajanja naftnih derivata dolazi usled pojave gravitacionog odvajanja nafte i vode, što je pojačano efektom koalescencije. Čvrste mineralne materije suspendovane u otpadnoj vodi se talože u procesu sedimentacije i filtracije u koalescentnom materijalu. Konstrukcija separatora usporava protok otpadne vode i istovremeno usmerava njeno odvajanje u tok otpadne vode sa derivatima nafte (uskladištenim u separatoru) i vodom. Naftni derivati lakši od vode dolaze na površinu gde se akumuliraju formirajući sloj. Male kapljice mineralnog ulja, koje nemaju dovoljnu plovnost, pri strujanju kroz koalescentni materijal (proces koalescencije) formiraju veće kapi što olakšava njihovo gravitaciono odvajanje. Potopljeni izliv sprečava da odvojene nečistoće uđu u recipijent.

Investitor: Koridori Srbije
Generalni izvođač: Srbijaautoput doo Beograd
Godina: 2022.